ליווי והדרכה

הדרכה בתרפיה מוכוונת התמקדות

בתהליך ההדרכה אנו מפתחים את יכולת המודרך להיות בשני מצבים בו זמנית – בנעלי המטופל או הנועץ ובנעליו שלו עצמו.

באמצעות הפנמה איטית, הופכת ההדרכה החיצונית שלי להדרכה פנימית. המודרך מגדל, מפתח, מדייק ומעצים את המדריך הפנימי המופנם שבתוכו.

בתהליך ההדרכה אנו מפתחים את יכולת המודרך להיות בשני מצבים בו זמנית – בנעלי המטופל או הנועץ ובנעליו שלו עצמו.

באמצעות הפנמה איטית, הופכת ההדרכה החיצונית שלי להדרכה פנימית. המודרך מגדל, מפתח, מדייק ומעצים את המדריך הפנימי המופנם שבתוכו.

עבודת ההדרכה שעושה שימוש בהתמקדות, יוצרת תהליך ייחודי ומעצים לאנשי טיפול וייעוץ.

תפקידה של ההדרכה המקצועית – Supervision, הוא לספק מסגרת מקצועית תומכת ומיטיבה המאפשרת למטפל או ליועץ למידה מתמשכת, שיפור מיומנויות מקצועיות, עיבוד תהליכים בין אישיים ותוך אישיים העולים בחדר הטיפולים, סיוע בהתמודדות עם קשיים העולים מתוך האינטראקציה הטיפולית/ייעוצית, עזרה בהבנת הסיטואציות הטיפוליות, הכלה של תחושות מורכבות העולות בתהליך, הבנה של תהליכי העברה והעברה נגדית ועוד.

האתגר המרכזי שעומד בפני המדריך הוא לתת מענה לצרכי המודרך מבלי להיות נוכח בחדר המטפל או היועץ בעת עבודתו.

במשך השנים צברתי ניסיון רב בהדרכה פרטנית וקבוצתית במסגרת פרטית ומוסדית, למטפלים ויועצים המעוניינים לשלב התמקדות בעבודתם המקצועית.

במהלך ההדרכה אנו – המודרך ואני – עושים שימוש ביכולתנו לחוש את החוויה של האחר ו"להיכנס לנעלי" המטופל או הנועץ שבו אנו עוסקים. התחושה המורגשת – ה- Felt Sense של שנינו, מסייעת לנו לחוות את הסיטואציה הטיפולית, לפרום אותה, להכיל את התחושות הרגשיות שעולות במהלכה, לעבד אותה ולמצוא בדרך זו מענים לקשיים ולשאלות שהעלה המודרך.

בתהליך ההדרכה אנו מפתחים את יכולת המודרך להיות בשני מצבים בו זמנית – בנעלי המטופל או הנועץ ובנעליו שלו עצמו.

באמצעות הפנמה איטית, הופכת ההדרכה החיצונית שלי להדרכה פנימית. המודרך מגדל, מפתח, מדייק ומעצים את המדריך הפנימי המופנם שבו.

ההדרכה מיועדת לפסיכולוגים, פסיכותרפיסטים, עובדים סוציאליים, רופאים, מטפלים בהבעה, מטפלים בתנועה, יועצים חינוכיים, יועצים ארגוניים, ואנשי מקצוע המשלבים התמקדות בעבודתם.